O službě

Upozornění: Provozovatel neručí za správnost uveřejněných údajů. Obsah stránek vychází z dat jednorázově stažených ze strojového rozhraní profilů zadavatele a Věstníku veřejných zakázek. Zobrazené výsledky jsou proto pouze informativní, a nemohou být považovány za aktuální ani úplný výčet pochybení oproti publikačním povinnostem zadavatele VZ. Nejsou kontrolovány zejména publikace informací nezahrnutých do strojově čitelného rozhraní (typicky dokumenty - Zadávací dokumentace, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek apod.). Stejně tak zobrazené chyby nemusí být nutně pochybením zadavatele - povaha chyby a okolnosti přípustného výskytu jsou popsány v nápovědě u jednotlivých chyb.